Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie

8 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 tysiące uczniów z całej Polski (i nie tylko) czytało książki. Próbowali pobić ustanowiony rok temu rekord 459 409 osób czytających w tym samym momencie. Tak naprawdę rekord był pretekstem, a chodziło o to, by sobie poczytać. Dla rozrywki, z uśmiechem, we wspólnym gronie.

Biblioteki, będące organizatorami akcji, udowodniły, że uczniowie chcą czytać. Wspólnie stworzyliśmy masową akcję czytelniczą na niespotykaną dotąd skalę, dzięki której pokazano dorosłym, jak się czyta w młodym pokoleniu.

Miejscowość: Lubin

Data przeprowadzenia akcji: 06.06.2018

Godziny przeprowadzenia akcji: 10-14

Miejsce przeprowadzenia akcji: czytelnia

Przebieg akcji:
Uczestnikami akcji byli uczniowie szkoły ponadpodstawowej , dzieci przedszkolne - 6-latki czytające i słuchające oraz nauczyciele i opiekunowie

Liczba uczestników: 125