Drodzy organizatorzy!
Wybraliśmy zwycięzców i rozlosowaliśmy nagrody. Ich lista znajduje się tutaj.

Wymogiem formalnego uczestnictwa w akcji, a więc i możliwości wylosowania nagród, jest przesłanie sprawozdania, czyli wypełnienie poniższego formularza, po realizacji akcji (do 30 czerwca).

Termin przesyłania sprawozdań upłynął. Zapraszamy za rok.

Krok 1/2

Formularz sprawozdania

Przed wypełnieniem sprawozdania przeczytaj regulamin akcji.

Zapoznaj się również z poniższymy wymaganiami technicznymi dotyczącymi zdjęć dokumentujących akcję.

Dodaj jedno zdjęcie, pokazujące w miarę możliwości jak najlepiej frekwencję, jest obowiązkowe. Zalecamy, aby miało ono szerokość przynajmniej 2000 px. Możesz dodać maksymalnie 6 zdjęć. Waga pojedynczego zdjęcia nie może przekraczać 5MB. Dozwolone formaty to: jpg, png, gif.
Dane
W przypadku organizacji akcji wspólnie przez kilka placówek, ze względów technicznych bardzo prosimy o wypełnienie formularza indywidualnie, przez każdą placówkę biorącą udział we wspólnie organizowanej akcji. W liczbie uczestników wpisujemy liczbę ze swojej placówki, natomiast w łącznej liczbie uczestników wspólnej akcji szacunkową liczbę wszystkich uczestników ze wszystkich placówek biorących udział we wspólnej akcji. Łączna liczba nie jest dodawana do oficjalnego, ogólnopolskiego licznika uczestników. Służy nam jedynie do zobrazowania wielkości wspólnej akcji. Dzięki temu będziemy mogli wymienić wśród ogólnopolskich uczestników wszystkie placówki biorące udział we wspólnie organizowanych akcjach oraz uwzględnić je w losowaniu nagród. W uwagach do wspólnie organizowanej akcji bardzo prosimy o wypisanie placówek, z którymi akcja była organizowana. Pozwoli nam to przyporządkować placówki do wspólnych akcji.
Sprawozdanie
Przebieg akcji – tu możesz pochwalić się ciekawymi wydarzeniami towarzyszącymi, przebiegiem, sposobem organizacji, reakcją uczniów – czymkolwiek, o czym warto wspomnieć. Maksymalnie 1000 znaków. Pole nieobowiązkowe.

Termin przesyłania sprawozdań upłynął. Zapraszamy za rok.

sending...