Drodzy organizatorzy!
Wybraliśmy zwycięzców i rozlosowaliśmy nagrody. Ich lista znajduje się tutaj.

8 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 tysiące uczniów z całej Polski (i nie tylko) czytało książki. Próbowali pobić ustanowiony rok wcześniej rekord 459 409 osób czytających w tym samym momencie. Tak naprawdę rekord był pretekstem, a chodziło o to, by sobie poczytać. Dla rozrywki, z uśmiechem, we wspólnym gronie.

Biblioteki, będące organizatorami akcji, udowodniły, że uczniowie chcą czytać. Wspólnie stworzyliśmy masową akcję czytelniczą na niespotykaną dotąd skalę, dzięki której pokazano dorosłym, jak się czyta w młodym pokoleniu.

W akcji wzięła również udział:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Miasto: Jaworzno

Data przeprowadzenia akcji: 01.06.2017

Godziny przeprowadzenia akcji: 9:45 - 10:10

Miejsce przeprowadzenia akcji: teren szkoły (ogród z tyłu budynku)

Przebieg akcji:
Współorganizatorką akcji była pani Dorota Bialik (polonistka), która wytypowała klasę 2c jako głównego wykonawcę. Klasa, która wyróżnia się umiejętnością pracy zespołowej i własną inicjatywą, sama opracowała koncepcję, zorganizowała rekwizyty oraz przeprowadziła akcję. Przebieg akcji dobrze prezentuje zamieszczony na szkolnym profilu facebooka film.

Link do filmu

Liczba uczestników:
152