Drodzy organizatorzy!
Wybraliśmy zwycięzców i rozlosowaliśmy nagrody. Ich lista znajduje się tutaj.

8 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 tysiące uczniów z całej Polski (i nie tylko) czytało książki. Próbowali pobić ustanowiony rok wcześniej rekord 459 409 osób czytających w tym samym momencie. Tak naprawdę rekord był pretekstem, a chodziło o to, by sobie poczytać. Dla rozrywki, z uśmiechem, we wspólnym gronie.

Biblioteki, będące organizatorami akcji, udowodniły, że uczniowie chcą czytać. Wspólnie stworzyliśmy masową akcję czytelniczą na niespotykaną dotąd skalę, dzięki której pokazano dorosłym, jak się czyta w młodym pokoleniu.

W akcji wzięła również udział:

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie

Miasto: Stryszawa

Data przeprowadzenia akcji: 01.06.2017

Godziny przeprowadzenia akcji: 8.30- 11.30

Miejsce przeprowadzenia akcji: sala gimnastyczna, biosko

Przebieg akcji:
Całoroczny projekt „Lubimy czytać”. Uczniowie od klas 0 - VI. Wspólne czytanie : uczniowie, nauczyciele, rodzice, w bibliotece, świetlicy , klasach, na korytarzu, placu zabaw, boisku, na biwaku, w oczekiwaniu na św. Mikołaja, w blasku choinki. Przedstawianie bajek na imprezach szk. Promocja czytania: plakaty, ulotki, hasła, gazetki , kiermasze , fotogaleria, artykuły na WWW. Nie wyrzucaj książek- podaruj książkę do biblioteki, podziel się. Projektowanie okładki ciekawej książki. „I ty możesz zostać autorem książki”- autorska książka. Konk. „Najlepszy czytelnik ”. Finał Bicie rekordu. Imprezy towarzyszące: indywid. czyt. fragm. ulubionych książek – boisko szkolne, ogród, plac zabaw. Kreatywne czytanie wierszy, bajek, baśni z podziałem na role, z rekwizytami, strojami przygotowanymi samodzielnie przez uczniów dla uczniów. Malowanie plakatu „Czytamy razem”. Podsumowanie akcji z nagrodami książkowymi, dyplomami.

Link do galerii zdjęć

Liczba uczestników:
84